Authentiek vakantiehuis in Tsjechiƫ

Disclaimer

 

1. Informatie en aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld maar dient uitsluitend om een indruk te geven. Afwijkingen van de werkelijkheid of de ontwerpen zijn mogelijk en kunnen geen aanleding zijn tot claims.

www.statek.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen afkomstig van haar website of e-mails.

www.statek.nl vertegenwordigt andere organisaties die zorgvuldig zijn geselecteerd; wij accepteren echter geen aansprakelijkheid die voortkomt uit klachten of claims die gerelateerd zijn aan de andere organisaties.

 

2. Hypertekst links.

het is voor www.statek.nl niet mogelijk om alle inhoud van de websites die via hypertekst links aan www.statek.nl zijn verbonden te controleren. Deze zijn alleen ter informatie opgenomen. www.statek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot deze links.

 

3. Auteursrechten.

De inhoud van www.statek.nl is slechts bedoeld voor privegebruik. Het ontwerp en de tekst is eigendom van www.statek.nl. Zonder schriftelijke goedkeuring is het niet toegestaan delen van deze website te copieren of te verspreiden.

 

4. Gegevensbeveiliging.

www.statek.nl respecteert de privacy van iedere bezoeker op deze website. Slechts informatie die op vrijwillige basis door bezoekers wordt gegeven door middel van toezending van daartoe bestemde formulieren of het verzneden van een e-mail kunnen vooor mailings worden gebruikt